Szukaj
Close this search box.
Blog Afrykański Kawałek Afryki

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków

Zapra­sza­my do naszej sie­dzi­by od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­nach od 8:00 do 16:00.

e‑mail: fundacja@pomocafryce.org

tel. 12 357–65-26, 12 357–62-00