Szukaj
Close this search box.
Blog Afrykański Kawałek Afryki
Kasia Urban – Blog Afrykański Kawałek Afryki

Cześć! To blog o Afry­ce. Pra­cu­ję w Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki. Sta­ram się ten kon­ty­nent poznać i zro­zu­mieć (mały­mi krocz­ka­mi). Piszę o tym, co uda­ło mi się już ogar­nąć. Prze­czy­taj więcej »